Stacja kontroli Pojazdów - Lubartów Cicha 27


Sprawdź swoje auto w nowoczesnych warunkach, za pomocą specjalistycznych przyrządów

Dowiedz się więcej

Kilka słów o nas


FHU Mariol istnieje od 1993 roku. Od lat budujemy naszą pozycję na rynku. W swojej prawie 28-letniej historii związani jesteśmy głównie z branżą motoryzacyjną i sprzedażą paliw płynnych na różnych płaszczyznach. W chwili obecnej rozwijamy się w kierunku podniesienia jakości sprzedaży paliw oraz rozbudowy infrastruktury służącej obsłudze pojazdów tj. stacji kontroli, myjni samoobsługowej i serwisu pojazdów. Naszym celem jest tworzenie kompleksów, dzięki którym nasz klient zaoszczędzi czas i skorzysta z szerokiego wachlarza usług w jednym miejscu.

Dlaczego my? Pytania naszych klientów

Nasze zalety


Doświadczenie

Działamy na rynku od wielu lat

Nowoczesność

Używamy nowoczesnych narzędzi diagnostycznych

Korzystne ceny

Oferujemy bardzo korzystne stawki

Najczęściej zadawane pytania


Badanie techniczne na stacji kontroli pojazdów nie może odbyć się bez odpowiednich dokumentów. Na szczęście nie trzeba zabierać ze sobą wszystkich. Niezbędny jest jedynie dowód rejestracyjny, ponieważ na jego podstawie dokonywana jest identyfikacja pojazdu. Poza tym to właśnie w tym dokumencie, znajduje się pieczątka potwierdzająca dopuszczenie pojazdu do ruchu. W przypadku braku dowodu rejestracyjnego, należy zabrać kartę pojazdu lub pozwolenie czasowe.

Nasza stacja zajmuje się obsługą wszystkich pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t tj. samochodów osobowych i ciężarowych do 3,5 t, motocykli, motorowerów, ciągników, przyczep, przyczep rolniczych czy quadów.

Z takim dowodem zapraszamy do nas na badanie. Na podstawie wystawionego przez nas zaświadczenia z pozytywnym wynikiem badania należy udać się do urzędu komunikacji i wymienić dowód rejestracyjny na nowy.

Oczywiście, można się umówić na przegląd rejestracyjny u nas. Badanie trwa około pół godziny. Wszystkie samochody sprowadzane do Polski nie mające ważnych badań lub sprowadzone z poza UE w Polsce muszą przejść badanie techniczne.

Jeśli auto nie było wyrejestrowane w kraju pochodzenia, to przeprowadzenie badania technicznego w Polsce nie jest wymagane przez okres obowiązywania badania przeprowadzonego za granicą jednak niektóre urzędy komunikacji wymagają dodatkowego badania dotyczącego uzupełnienia brakujących danych np. roku produkcji.

Przede wszystkim nie we wszystkich przypadkach zatrzymywany jest dowód rejestracyjny. Ma to miejsce przy bardzo poważnych usterkach. W naszym przedsiębiorstwie posiadamy kompleksowy serwis naprawy pojazdów obok naszej stacji kontroli. Wszystkie stwierdzone usterki możemy jak najbardziej naprawić często tego samego dnia, a następnie wykonać badanie techniczne. Dzięki temu nie mają Państwo problemu, aby auto zostało dopuszczone do ruchu po drogach publicznych. Nasza stacja kontroli pojazdów i serwis mechaniki pojazdowej zostały stworzone po to, by nasz klient miał zapewnioną kompleksową usługę w jednym miejscu.

Cennik


99 PLN

Badanie okresowe samochodu o masie całkowitej do 3,5 t

162 PLN

Badanie pojazdu z instalacją gazową

63 PLN

Badanie motocykla

79 PLN

Badanie przyczepy

141 PLN

Badanie samochodu TAXI

204 PLN

Badanie samochodu TAXI z instalacją gazową

147 PLN

Badanie samochodu przystosowanego do nauki jazdy

149 PLN

Badanie samochodu uprzywilejowanego

94 PLN

Badanie pojazdu po kolizji drogowej z zabranym dowodem rejestracyjnym

35 PLN

Badanie pojazdu po zamontowaniu haka holowniczego

51 PLN

Badanie motoroweru lub skutera

od 71 PLN

Ustawienie zbieżności osi przedniej

od 120 PLN

Ustawienie zbieżności obu osi

od 100 PLN

Badanie pojazdu przed zakupem


Cennik badań technicznych pojazdów jest uregulowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2261) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.U. 2009 nr 155 poz. 1233).

Nasza stacja realizuje badania pojazdów do 3,5 t.

Kod Wyszczególnienie (wybrane usługi) Koszt w PLN (z VAT)
1 Okresowe badanie techniczne:
1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62,00
1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c, pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1) 98,00
1.3 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c 153,00
1.4 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 176,00
1.5 autobus preznaczony do przewozu wiecej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199,00
1.6 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40,00
1.7 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. 50,00
1.8 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 70,00
1.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78,00
1.10 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 163,00
1.11 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 177,00
1.15 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63,00
1.17 tramwaj - wagon silnikowy 330,00
1.18 tramwaj - wagon przegubowy 395,00
1.19 tramwaj - wagon doczepny czynny 250,00
1.20 tramwaj - wagon doczepny bierny 110,00
1.21 trolejbus - badania elektryczne2) 115,00
1.22 motorower 50,00
1.23 pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej 62,00
2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespół w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00
2.2 skuteczności dzialania hamulców tramwaju 120,00
2.3 skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu 50,00
2.4 ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14,00
2.5 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00
2.6 toksyczności spalin 14,00
2.7 poziomu hałasu 20,00
2.8 geometrii kół jednej osi 36,00
2.9 działania amortyzatorów jednej osi 14,00
2.10 wszystkich innych usterek łącznie 20,00
3 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespół w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
3.1 motocykl, motorower, ciągnik rolniczy 116,00
3.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 169,00
3.3 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 232,00
3.4 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 297,00
3.5 autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 327,00
3.6 przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 92,00
3.7 przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5 t do 6 t d.m.c. 134,00
3.8 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 165,00
3.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 170,00
3.10 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 269,00
4 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4) 20,00
4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00
5 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3) 20,00
5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
6 Pozostałe badania techniczne pojazdu:
6.1 w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne) 114,00
6.2 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00
6.3 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
6.4 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00
6.5 autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) 126,00
6.6 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
6.7 w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym 82,00
6.8 o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 50,00
6.9 skierowany przez starostę na wniosek posiadacza pojazdu w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji 60,00
6.9 skierowany przez starostę na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska 94,00
6.10 w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszeń elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 94,00
6.11 pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 50,00
6.12 dla któego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach międzyanrodowego transportu drogowego 120,00
7 Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1) 35,00
7.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4) 21,00
7.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4) 48,00
7.4 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 4) 41,00
7.5 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autubusu szkolenego 4) 41,00
7.6 wykonanie numeru nadwozia 49,00
7.7 wykonanie numeru silnika 49,00
7.8 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36,00
7.9 sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych 82,00
7.10 pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy 5) 255,00
Objaśnienia:

1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: przystosowany do ciągnięcia przyczepy lub HAK nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.

2) Pozostałe badania jak dla autobusu.

3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.

4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.

Promocje


Stała usługa

Przyjedź na stację i sprawdź swoje auto przed przeglądem zupełnie za darmo

Przy przeglądzie

Dokonując u nas przeglądu otrzymujesz talon na myjnię samoobsługową lub usługę wymiany gaśnicy (uwaga: promocja nie obejmuje kosztu gaśnicy)

Naprawiaj taniej

Dla klientów korzystających z usług stacji kontroli zniżka na naprawy w naszym warsztacie

Skontaktuj się z nami


Nie lubisz stać w kolejce? Masz pytania do diagnosty? Dbamy o Twój czas, dlatego nasz specjalista w godzinach pracy jest dla Ciebie dostępny pod numerem telefonu podanym poniżej.

Godziny otwarcia
pon.-pt. 7.00-20.00
sob. 7.00-15.00
Nasz telefon
Możesz również zadzwonić
781-101-002
Nasz e-mail
Możesz także napisać do nas na
mariolpsk19@o2.pl

Dzięki Wam stajemy się lepsi


Jeśli jesteś zadowolony z naszych usług to proszę poleć nas dalej. Jeśli jednak masz uwagi co do naszej obsługi daj znać co możemy dla Ciebie poprawić 😉